Zetelverdeling gemeenteraad 2014-2018

zetelverdeling-gemeenteraad-2014-2018 

Na de gehouden raadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn de raadszetels als volgt verdeeld:

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)                    3 raadzetels

Voor Neerijnen (VN)                                                    3 raadzetels

Gemeentebelangen  Neerijnen  (GBN)                       3 raadzetels

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)           2 raadzetels

Christen Democratisch Appel (CDA)                          2 raadzetels

Partij van de Arbeid (PvdA)                                        2 raadzetels