Bijzondere (advies) commissies gemeenteraad

De gemeenteraad heeft nog een tweetal bijzondere (advies)commissies. Dit zijn de rekenkamercommissie en de adviescommissie Stichting Varik's Belang.

Rekenkamercommissie

Taken Rekenkamercommissie:

Deze commissie is een instrument om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Deze commissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid.

Leden:

  • vacature (voorzitter);
  • vacature (lid);
  • de heer Ir. E.M. Krijnen (lid) en
  • de heer K.G. Steenbergen (raadsgriffier en tevens secretaris commissie).

Adviescommissie "Stichting Varik's Belang"

- Taken adviescommissie Stichting Varik's Belang:

Voor het verdelen van gelden die vrijkomen uit de nalatenschap van Dr van London, heeft de gemeenteraad een adviescommissie ingesteld. Deze commissie adviseert de gemeenteraad hoe de gelden verdeeld dienen te worden over de verschillende verenigingen en andere aanvragen van Varik/Heesselt.

Leden:

  • de heer J.H.C. Wildemans (voorzitter);
  • mevrouw C. van 't End (ambtelijk secretaris commissie);
  • de heer J. Noordam;
  • mevrouw W.H.C. van de Geijn- Schroer;
  • de heer M.A.J.W. van Driel en
  • de heer P.W. Werner.

Voor informatie over de Stichting Varik's Belang kunt u terecht bij de secretaris van de adviescommissie, telefoon; 0418-656502