Griffie

Raadsgriffier

De instelling van een raadsgriffier is sinds 7 maart 2003 wettelijk verplicht conform het bepaalde in de Gemeentewet artikel 107. Hij/zij voert zijn taak uit conform het bepaalde in de Gemeentewet artikel 107a.

De raadsgriffier is er voor de gemeenteraad. Hij/zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak nog een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de raadsgriffier de raadsleden bij. De raadsgriffier plant de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De raadsgriffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan hij/zij een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de gemeenteraad goed te kunnen waarborgen, werkt de raadsgriffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de raadsgriffier. Zoeken inwoners en instanties contact met de gemeenteraad, met raadsfracties en/of met individuele raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht voor burgers, een burgerinitiatief indienen, etcetera? Dan staat de raadsgriffier voor hen klaar.

Raadsgriffie Neerijnen

De raadsgriffie in de gemeente Neerijnen bestaat uit:

  • de heer K.G. (Koen) Steenbergen -raadsgriffier-
  • de heer A.W. (Arjon) Boot -plaatsvervangend raadsgriffier-
  • mevrouw C.M. (Conny) Grandia-van der Linden -medewerkster griffie-