Wie zit waar in de raadzaal

indeling-raadzaal-raadsvergaderingen-2014-2018

De raadszetels worden ingenomen door:

2. de heer A.H. (Aart) van Wijk (raadslid VVD)

3. de heer drs. S.L.T.A.J. (Sten) Nouwens (fractievoorzitter VVD)

4. de heer H. (Dries) Mulder (raadslid SGP)

5. de heer J.G. (Jos) van Maanen (fractievoorzitter SGP)

6. de heer G.J. (Gert-Jan) van Weelden (raadslid SGP)

7. de heer drs. E.J. (Ed) van Tellingen (fractievoorzitter VN)

8. de heer P.A.J. (Pieter) van Zoest (raadslid VN)

9. de heer W. (Wouter) Kurpershoek (raadslid VN)

10. de heer H.H. (Harry) de Vries (waarnemend burgemeester)

-  de heer K.G. (Koen) Steenbergen (raadsgriffier)

11. de heer A.C. (Adriaan) Hakkert (fractievoorzitter CDA)

12. de heer A.W.E. (Ton) Miltenburg (raadslid CDA)

13. de heer C. (Cor) NIjhoff (raadslid GBN)

14. mevrouw P. (Petra) van Kuilenburg (fractievoorzitter GBN)

15. de heer A.P.M. (Jos) Veeken (raadslid GBN)

16. mevrouw H.B. (Hennie) Challik (fractievoorzitter PvdA)

17. de heer R. (Rijk) van de Wardt (raadslid PvdA)

18. de heer T. (Teus) Kool (wethouder)

19. de heer ing. H.A. (RIan) Verwoert (wethouder)

20. de heer drs. J. (Koos) Krook (wethouder)

1. de heer J. (Jaap) Andriesse (wethouder)