Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente Neerijnen bekijken: de Raadadviescommissies welzijn, bestuur en ruimte (tot 01-09-2015) en de Beeldvormende vergadering en/of de Oordeelsvormende raad en Besluitvormende raad.

In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken.

De verslagen van het Presidium, de Auditcommissie, de Rekenkamercommissie en de werkgroep RIS zijn alleen zichtbaar, na inloggen, voor de raads- en commissieleden.

Bestuursorganen

Beeldvormende vergadering

Oordeelsvormende vergadering

Raadswerkgroep WBB 1 Bestuur & Organisatie

Raadswerkgroep WBB 2 Beleid & Regelgeving

Raadswerkgroep WBB 3 Communicatie & Facilitair

Raadswerkgroep WBB 4 Middelen

Agendacommissie West Betuwe Beraad

Beeldvormende vergadering-1

Beeldvormende vergadering-2

 
Gearchiveerde bestuursorganen