Proclaimer

Proclaimer

Dit is het officiële raadsinformatiesysteem van de gemeente Neerijnen. U vindt hier alle informatie over de gemeenteraad en de raads- en commissieleden van Neerijnen, de agenda's van de verschillende raads- en commissievergaderingen en u kunt hier de vergadering van de gemeenteraad en de raadscommissies live volgen en u kunt de vergaderingen later nog een naluisteren. De gemeente Neerijnen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. U kunt daartoe het adres info@neerijnen.nl gebruiken.

Bij voorbaat hartelijk dank!