Dhr. J.G. van Maanen

Dhr. J.G. van Maanen

Bezoldigd

  • zelfstandig ondernemer in de Makelaardij/taxaties/advies
  • mediator
  • bestuursadviseur/redacteur BLHB (Bond van Landpachters)
  • voorzitter Visstandbeheerscommissie Rivierenland

Onbezoldigd

  • bestuurslid Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden
  • bestuurslid Agrarische sectie VastgoedPro