Dhr. drs. S.L.T.A.J. Nouwens

Dhr. drs. S.L.T.A.J. Nouwens

Bezoldigd

  • 14 januari 2013 / heden : Supervisor leadmanagement ADP Nederland b.v.

Onbezoldigd

  • 01 september 2012 / heden : adviserend lid Medezeggenschapsraad OBS De Rietschoof Opijnen